หน้าแรก
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
คุณธรรมนักเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
แผนผังเขตบริการ
ติดต่อโรงเรียน
 
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูและบุคลากร
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
รายงานการประเมินตนเอง(SAR)
ผลการประเมินจาก สมศ. รอบที่สาม
แบบพิมพ์ที่ใช้ในโรงเรียน
ทำเนียบศิษย์เก่า
 
กิจกรรมของโรงเรียน
ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศ
ไหว้ครู
วันแม่แห่งชาติ
แข่งขันกีฬา
เข้าค่ายพักแรม
วันเด็กแห่งชาติ
ปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมวิชาการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
กิจกรรมอื่น ๆ
 
การศึกษา
Education
สำนักเทคโนโลยี ฯ สพฐ.
สสวท.
วิชาการดอดคอม
บ้านไทยกู้ดวิว
EduZones
www.scithai.com
ศูนย์เทคโนโลยีโซลาร์ตรอน
เด็กไทยสุขภาพดี
คุณครูดอดคอม
เด็กไทยทำได้
krusakon.com
ศูนย์พัฒนาความสามารถ ในการใช้ ภาษาอังกฤษ

เงินทอง ของมีค่า

บริจาคเพื่อการศึกษาให้ 1 ได้ 2
E-learning เรื่องเอดส์
แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
Intel Teach to the Future
e-book สทร.สพฐ.
 
เว็บไซต์การศึกษา
 
เรดิโอ ออนไลน์
วิทยุออนไลน์
94.0 Bangkok Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93.0 DNA
93.5 Radio Vote Satellite
95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
98.0 Cool FM
99.0 Sport FM
100.5 MCOT
101.5 วิทยุจุฬา
102.5 GET
104.5 FAT Radio
106.5 Green Wave
 
 
ประวัติผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง

ประวัติส่วนตัว   


ชื่อ  นายวีรนนท์   ตะโกนอก เกิด 4 มีนาคม พ.ศ. 2506
ภูมิลำเนาเดิม   บ้านเสมาใหญ่ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

 

การศึกษา


    ปี พ.ศ. 2516 จบชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนบ้านเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ 

จังหวัดนครราชสีมา


    ปี พ.ศ. 2520 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนวัดบ้านไร่ อำเภอบัวใหญ่ 

จังหวัดนครราชสีมา


    ปี พ.ศ. 2525 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ 

จังหวัดนครราชสีมา


    ปี พ.ศ. 2527  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง ) วิชาเอกภาษาอังกฤษ  วิทยาลัยครู นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


     ปี พ.ศ. 2534 ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ ) วิชาเอกการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี


     ปี พ.ศ. 2538 ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ. บ.) วิชาเอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี


     ปี พ.ศ. 2553 ปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค. ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม

การรับราชการ


     1 มิถุนายน พ.ศ. 2531 บรรจุตำแหน่ง  ครู 2 ระดับ 2  โรงเรียนบ้านหนองจิก 

ตำบลหนองทุ่ม สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย


     1 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านหนองจิก ตำบลหนองทุ่ม สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย


     1 ตุลาคม  พ.ศ. 2543 ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนบ้านนาฮำ  ตำบลเฝ้าไร่
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย


     12 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ตำแหน่ง ครูใหญ่ ระดับ 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ตำบลท่ากกแดง  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเซกา 

จังหวัดหนองคาย


     24 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  ค.ศ.2 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 

ตำบลท่ากกแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 จังหวัดหนองคาย


     3 มิถุนายน พ.ศ. 2548   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  ค.ศ.2 โรงเรียนบ้านคำบอน ตำบลน้ำจั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 

จังหวัดหนองคาย


     21 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ค.ศ.2 (ชำนาญการ) โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ  ตำบลเซกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 

จังหวัดหนองคาย


     5 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ ค.ศ.2 (ชำนาญการ) โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง  ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 จังหวัดบึงกาฬ


     15 กันยายน พ.ศ. 2552 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ค.ศ.3 (ชำนาญการพิเศษ) โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 

ที่อยู่ปัจจุบัน


บ้านเลขที่ 27/13 หมู่ที่ 10 บ้านเซกาใต้   ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  38150


โทร.  042-489-133  , 087-214–2581
e – mail : veeranon.tak@hotmail.com
            : veera.tak@gmail.com

 

ข่าวจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 
สารสนเทศโรงเรียน


 
สารสนเทศโรงเรียน
เว็ปบอร์ดโรงเรียน
สพฐ
สพป.บึงกาฬ
E-Filling
 
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการลดใช้
พลังงานใน
ภาคราชการ
E-Report
สารสนเทศทาง
การศึกษา
DataOnWeb
รวบรวมหนังสือ
เรียนและเสริม
ความรู้ครบทั้ง
8 กลุ่มสาระ

 
อ่านข่าว
Newspaper
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
เสรีรายวัน
ผู้จัดการรายเดือน
BusinessThai
Mission Thailand
เนชั่นสุดสัปดาห์
มติชนสุดสัปดาห์
 
สาระความรู้

 
เวลาปัจจุบัน
 
สถิติ
จำนวนผู้เข้าชม
visitors estimator
 
 
ปรับปรุงล่าสุด
Last Update

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง    ตั้งอยู่หมู่ที่  8   บ้านเหล่า   ตำบลหนองทุ่มอำเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 08-7214-2581 E-mail : laonongy@hotmail.com
Copyright 2010-2014 by lny-school.com | Design by veerapong takonok webmaster : veerapong.tak@hotmail.com